Sign upSign up

© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics

Contests

Online Olympiad in Linguistics 2024 — Student Edition

Problems & Answers

1. Eneț de pădure

Se dau câteva propoziții în dialectul de pădure al limbii eneț și traducerile lor în limba română:

 1. Aga dyotu bu entʃuguth nɛbimunu.
  Gâsca mare îl aude alergând dinspre oameni.
 2. Aga odu’ soitha dyad kanyipi.
  Bărcile mari au mers înspre locul bun.
 3. Budu’ mudy dyuripi dyotu texuth nɛbibi.
  Ei mi-au spus că gâsca a alergat dinspre ren.
 4. Mudy bu dyurith’ bu kanyimunupi.
  Eu îi spun că ei l-au auzit mergând.
 5. Mudy entʃu’ kothuxuth moth’.
  Eu car oamenii dinspre viscol.
 6. Mudyna’ onai bathan bodun dyuriŋaba’.
  Noi vorbim eneț în tundră.
 7. Onai entʃi’ oduxuth tomunu’.
  Ei aud enețul venind dinspre barcă.
 8. Onai entʃu’ bodun nɛbimunuthpi.
  Eu am auzit eneții alergând în tundră.
 9. Onai te’ budu’ kathapi.
  Renii adevărați i-au omorât.
 10. Te sɛsurguth nɛbimunubapi.
  Noi am auzit renul alergând dinspre vulpi.
 11. Uu odu onai entʃiguth modbi.
  Tu ai cărat barca dinspre eneț.
 12. Uuda’ sɛsur’ odud mora’.
  Voi cărați vulpile înspre barcă.

(a) Care este traducerea literală în limba eneț a sintagmei „(oameni) eneți”?

(b) Traduceți în limba română:

(c) Traduceți în limba eneț:

Notă: Limba eneț aparține ramurii samoede a familiei limbilor uralice. Dialectul de pădure al acestei limbi are 36 de vorbitori nativi în nordul Siberiei. ɛ este o vocală; , th, dy, ny, ŋ, sunt consoane.

— Panawat Tiacharoen, Vlad A. Neacșu

2. Biloxi

Se dau câteva cuvinte și fraze în biloxi și traducerile lor în limba română în ordine aleatorie:

1.

ãya

2.

ãya săhi

3.

ăde

4.

ădetcgo ti

5.

ădegădeg(h)ăyi

6.

ămăs(i)gitêhăyi ãya 

7.

ãya ixi 

8.

ăgăti si

9.

ăgăti ăde ti

10.

ămăs(i)păsõti

11.

ăxisăhi

12.

ăxisăhi si

13.

tănêksãyade

14.

ãdĕs(i)xi

15.

săhi

16.

tãs(i)păsõti

A.

biserică

B.

sturz zeflemitor nordic

C.

șarpe-cu-clopoței

D.

limbă

E.

Solanum nigrum

F.

limba primilor oameni

G.

bibliotecă

H.

oameni

I.

mult timp

J.

bani

K.

fierari

L.

aur

M.

cuțit

N.

lideri

O.

hârtie galbenă

P.

nativi americani (amerindieni)

În biloxi, unele sunete sunt elidate în anumite situații. Când acest lucru se întâmplă, sunetele lipsă au fost incluse între paranteze. Nu veți fi (de)punctați pentru includerea sau omiterea acestor sunete.

(a) Determinați corespondențele corecte.

(b) Traduceți în limba română:

(c) Traduceți în limba biloxi:

Notă: Limba biloxi face parte din familia limbilor siouane și era vorbită de membrii tribului biloxi în Mississippi, Louisiana și sud-estul Texasului. În 1934, ultimul vorbitor nativ, Emma Jackson, trecuse de vârsta de 80 de ani. tc este o consoană; ă, ĕ și ê sunt vocale. O tildă deasupra unei vocale (ã) arată nazalizarea acesteia.

Sturzul zeflemitor nordic este o pasăre nord-americană renumită pentru abilitatea sa de a imita cântecul altor păsări, strigătele animalelor și chiar și vorbirea umană. Șarpele-cu-clopoței este un șarpe veninos privit ca o ființă sacră de către vorbitorii limbii B. Solanum nigrum este o specie de plantă cu flori cunoscută pentru frunzele sale ascuțite. Fierarul este persoana care folosește un ciocan pentru a prelucra bucăți de fier și de alte metale.

— Pratyush Vempati, Panawat Tiacharoen

3. Okinawană

Se dau câteva propoziții în okinawană și traducerile lor în limba română. Sintagma plasată între asteriscuri este focalizată, adică reprezintă informația nouă pentru ascultător.

 1. riicee hwahwanudu çiçicuru
  Cât despre litchie, *mama* o împunge.
 2. ʔacoodoo kuree çigan
  Cât despre negustor, el nu varsă acest lucru.
 3. kuree hwiibudu tacuru
  Cât despre acest lucru, el gătește *șarpele*.
 4. hwiiboo biwaa nkan
  Cât despre șarpe, el nu curăță moșmonul.
 5. hwahwanu sinjaku çizun
  Mama varsă decoctul.
 6. Qcunu kuri ncan
  Omul a curățat acest lucru.

(a) Fiecare dintre următoarele propoziții în okinawană conține câte o greșeală. Scrieți propozițiile corectate:

 1. sinjakoo ʔacoodunu çizaru
  Cât despre decoct, *negustorul* l-a vărsat.

 1. kuree ʔanda çigan
  Cât despre acest lucru, el nu varsă uleiul.

(b) Traduceți în limba română:

(c) Se mai dau câteva cuvinte în okinawană și traducerile lor în limba română:

ʔucinaaʔisja

vraci

ʔnni

orez

duku

otravă

hazun

face

kizun

amestecă

Traduceți în limba okinawană:

Notă: Okinawana aparține familiei limbilor japonice. Este vorbită de aprox. 95 000 de persoane în partea sudică a insulei Okinawa. ç ~ ț, c ~ ce din ceai, hw ~ f, j ~ i din iar, Q arată lungirea consoanei următoare, z ~ ge din geam, ʔ reprezintă pauza din interjecția uh-oh, dublarea vocalei denotă lungirea acesteia.

Litchia și moșmonul sunt fructe. Decoctul se referă la un extract, în special de plante, folosit în medicină.

— Wong Tok Shing Henry

4. Abelam

Se dau câteva numere scrise în abelam și valorile lor:

29

vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk
[nu *tammba tammba vyndyk vyndyk, vezi cerința (a)]

67

vyndyk tammba kymbyk tammba vyndyk

224

vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

852

tammba kymbyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba tammba vyndyk

974

tammba vyndyk vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

2024

vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

(a) Numerele de la x la 29 sunt singurele care se formează neregulat în abelam. Deși ne-am aștepta ca 29 să fie *tammba tammba vyndyk vyndyk, acesta este, în realitate, vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk.

Care este valoarea lui x? Scrieți-o atât în cifre, cât și în abelam.

(b) Scrieți cu cifre în toate modurile posibile:

(c) Scrieți în abelam numărul întreg n pentru care × n = kymbyk tammba nakyrak tammba nakyrak.

(d) Scrieți în limba D:

Notă: Abelam aparține familiei limbilor sepik. Este vorbită de aprox. 33 000 de persoane în Papua-Noua Guinee.

— Arul Kolla

Answer key: hideshow