Sign upSign up

© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics© 2019–2024 Online Olympiad in Linguistics

Contests

Online Olympiad in Linguistics 2024 — Student Edition

Problems & Answers

1. Leśny eniecki

Podane są zdania w języku leśnym enieckim i ich tłumaczenia na język polski:

 1. Aga dyotu bu entʃuguth nɛbimunu.
  Duża gęś słyszy, jak on biegnie od ludzi.
 2. Aga odu’ soitha dyad kanyipi.
  Duże łodzie płynęły w dobre miejsce.
 3. Budu’ mudy dyuripi dyotu texuth nɛbibi.
  Mówili mi, że gęś biegła od renifera.
 4. Mudy bu dyurith’ bu kanyimunupi.
  Mówię mu, że słyszeli, jak płynął.
 5. Mudy entʃu’ kothuxuth moth’.
  Zabieram ludzi ze śnieżycy.
 6. Mudyna’ onai bathan bodun dyuriŋaba’.
  Mówimy po eniecku w tundrze.
 7. Onai entʃi’ oduxuth tomunu’.
  Słyszą, jak Eniec przychodzi od łodzi.
 8. Onai entʃu’ bodun nɛbimunuthpi.
  Słyszałem, jak Eńcy biegli w tundrze.
 9. Onai te’ budu’ kathapi.
  Prawdziwe renifery go zabiły.
 10. Te sɛsurguth nɛbimunubapi.
  Słyszeliśmy, jak renifer biegł od lisów.
 11. Uu odu onai entʃiguth modbi.
  Zabierałeś łódź od Eńca.
 12. Uuda’ sɛsur’ odud mora’.
  Zabieracie lisy do łodzi.

(a) Jak można dosłownie przetłumaczyć słowo "Eńcy" z leśnego enieckiego?

(b) Przetłumacz na język polski:

(c) Przetłumacz na leśny eniecki:

(!) Leśny eniecki należy do gałęzi samojedzkiej rodziny uralskiej. Mówi nim 36 osób w północnej Syberii. ɛ to samogłoska; , th, dy, ny, ŋ, to spółgłoski.

— Panawat Tiacharoen, Vlad A. Neacșu

2. Biloxi

Podane są wyrazy w języku biloxi i ich tłumaczenia na język polski w kolejności losowej:

1.

ãya

2.

ãya săhi

3.

ăde

4.

ădetcgo ti

5.

ădegădeg(h)ăyi

6.

ămăs(i)gitêhăyi ãya 

7.

ãya ixi 

8.

ăgăti si

9.

ăgăti ăde ti

10.

ămăs(i)păsõti

11.

ăxisăhi

12.

ăxisăhi si

13.

tănêksãyade

14.

ãdĕs(i)xi

15.

săhi

16.

tãs(i)păsõti

A.

kościół

B.

przedrzeźniacz północny

C.

grzechotnik

D.

język, mowa

E.

Solanum nigrum

F.

język pierwszych ludzi

G.

biblioteka

H.

ludzie

I.

długi czas

J.

pieniądze

K.

kowale

L.

złoto

M.

nóż

N.

przywódcy

O.

żółty papier

P.

rdzenni Amerykanie

Zwróć uwagę, że w biloxi niektóre głoski są w niektórych kontekstach usuwane. W takich przypadkach brakujące głoski są ujęte w nawiasy. Dla oceny nie ma znaczenia, czy uwzględnisz usunięte głoski.

(a) Ustal prawidłowo odpowiedniki.

(b) Przetłumacz na język polski:

(c) Przetłumacz na biloxi:

(!) Język biloxi należał do rodziny siouańskiej. Mówiło nim plemię Biloxi w dzisiejszych stanach Missisipi, Luizjana i w południowo-wschodnim Teksasie. W roku 1934 Emma Jackson, ostatnia użytkowniczka tego języka, miała ponad 80 lat. tc to spółgłoska; ă, ĕ i ê to samogłoski; tylda nad samogłoską (np. ã) oznacza wymowę nosową.

Przedrzeźniacz północny jest północnoamerykańskim ptakiem znanym ze swojej zdolności do imitowania śpiewu innych ptaków, wołania zwierząt, a nawet ludzkiej mowy. Grzechotnik to wąż jadowity, którego użytkownicy języka B uważali za istotę posiadającą władzę. Solanum nigrum – kwitnąca roślina znana ze swoich spiczastych liści. Kowal to osoba, która za pomocą młotka kształtuje kawałki żelaza i innych metali w przedmioty użytkowe.

— Pratyush Vempati, Panawat Tiacharoen

3. Język okinawski

Podane są zdania w języku okinawskim i ich tłumaczenia na język polski. Słowa ujęte w gwiazdki zawierają remat, co oznacza, że przekazują informacje nowe dla słuchacza.

 1. riicee hwahwanudu çiçicuru
  Jeśli chodzi o liczi, to szturcha je *matka*.
 2. ʔacoodoo kuree çigan
  Jeśli chodzi o handlarza, to on nie nalewa tej rzeczy.
 3. kuree hwiibudu tacuru
  Jeśli chodzi o tę rzecz, to gotuje ona *węża*.
 4. hwiiboo biwaa nkan
  Jeśli chodzi o węża, to nie obiera on nieśplika.
 5. hwahwanu sinjaku çizun
  Matka nalewa odwar.
 6. Qcunu kuri ncan
  Człowiek obierał tę rzecz.

(a) Poniższe dwa zdania po okinawsku zawierają po jednym błędzie. Zapisz poprawne zdania:

 1. sinjakoo ʔacoodunu çizaru
  Jeśli chodzi o odwar, to nalewał go *handlarz*.

 1. kuree ʔanda çigan
  Jeśli chodzi o tę rzecz, to nie nalewa ona oleju.

(b) Przetłumacz na język polski:

(c) Podane są następujące słowa języka okinawskiego i ich tłumaczenia na język polski:

ʔucinaaʔisja

znachor

ʔnni

ryż

duku

trucizna

hazun

robi

kizun

porusza

Przetłumacz na język okinawski:

(!) Język okinawski należy do japońskiej rodziny językowej. Mówi nim około 95 tys. ludzi w południowej części wyspy Okinawa. ç ~ c w co, c ~ cz w czas, hw ~ f w futro, j ~ j w jest, Q oznacza wydłużenie następnej spółgłoski, z ~ w dżem, ʔ – dźwięk między dwoma e w nie-e, podwajanie samogłoski oznacza jej wydłużenie.

Liczi i nieśplik są rodzajami owoców. Odwar to ekstrakt, zwłaszcza z roślin, stosowany w medycynie.

— Wong Tok Shing Henry

4. Ambulas

Podane są liczebniki w języku ambulas i ich wartości:

29

vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk
[nie *tammba tammba vyndyk vyndyk, zob. (a)]

67

vyndyk tammba kymbyk tammba vyndyk

224

vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

852

tammba kymbyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba tammba vyndyk

974

tammba vyndyk vyndyk vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

2024

vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk tammba vyndyk vyndyk

(a) W języku ambulas jedynie liczebniki od x do 29 włącznie są tworzone nieregularnie. W systemie regularnym liczebnik 29 wyglądałby jak *tammba tammba vyndyk vyndyk, ale w rzeczywistości jest vyndyk vyndyk tammba tammba vyndyk vyndyk.

Ile wynosi x? Zapisz cyframi i w języku ambulas.

(b) Zapisz cyframi na wszystkie możliwe sposoby:

(c) Zapisz w języku ambulas liczbę naturalną n, taką że × n = kymbyk tammba nakyrak tammba nakyrak.

(d) Zapisz w języku D:

(!) Język ambulas należy do rodziny sepik. Mówi nim około 33 000 osób w Papui-Nowej Gwinei.

— Arul Kolla

Answer key: hideshow